Bwyd Bethan Cymraeg
Skip Navigation Links

Cyflwyniad

Rwyf yn enedigol o Gwmllinau pentref bach rhyw 9 milltir o Fachynlleth,.Mynychais Ysgol gynnradd Glantwymyn,ac yna Ysgol Uwchradd Bro Ddyfi,gan ddlyn yn Coleg Powys y Drenewydd.

Ar ol gweithio mewn gwesty y Brigands Inn yn Mallwyd am 13 o flynyddoedd yn coginio,penderfynais i ymgartrefi yn Aberhosan ar Fferm Bacheiddon gyda fy mhartner Aneirin sydd yn ffermio, ac erbyn hyn y plant Hanna a Huw Eiddon.

Roeddwn yn aelod o glwb ffermwyr ifanc Bro Ddyfi lle cefais fy mlas cynta ar gystadlu ar coginio,ac yna 16 mlynedd yn ol cael gwobr ar cystadleuaeth menter cymru gyda y busnes Bwyd Bethan.

Rwyf wedi bod yn ffodus o gael adnebyddiaeth drwy Gymru gyfan gan ymddangos ar raglen Ffermio,Y Ffair Aeaf, Build a new life in the country a rhaglennu radio.

Rydym erbyn hyn wedi cymeryd drosodd y ffrem oddi ar rhieni Aneirin rhyw 1,000 o aceri ac yn brysur gwella y stoc sef defaid gwartheg beef, a hefyd datblygu Bwyd Bethan sydd yn mynd o nerth i nerth.

Rwyf hefyd yn gymru cymraeg,ac yn gwybod am bwysigrwydd o hybu ein cynnyrch o gymru,rwyf yn darparu bwyd iach o safon uchel ac yn ceisio lle yn bosib i wneud cymaint o fy mwyd yn fwyd cartre,dyna rwyf yn teimlo sydd wedi gwnud fy nghwmni i yn wahanol i gwmniau eraill.


Call Bwyd Bethan Catering for all your outside catering and mobile bar requirements on 01654 702942.

Skip Navigation Links

Bwyd Bethan Catering
Outside Caterers and Mobile Bar Suppliers (Mid Wales)

Bwyd Bethan Caterers Links:
Home | Wedding Caterers | Corporate Hospitality Caterers | Event Caterers Case Studies
Mobile Bar Suppliers | Outside Catering Team | Contact Caterers Wales | Catering Links

Catering Packages:

Catering Starters | Wedding Breakfasts | Wedding Catering Evening Reception
Catering for Special Occasions | Three Course Meals | Two Course Meals | Carvery Caterers
Catering for Funeral Buffets | Sweet / Desert Catering

For more information about Bwyd Bethan Caterers - Mid Wales Catering Suppliers call 01654 702942Mid Wales Trading Website Designers for Bwyd Bethan Catering.